Sons de Piedra. Representacions del claustre de Sant Cugat. Barcelona: Deputacio de Barcelona 2008