Ο Έρωτας στον Όμηρο (L’amore in Omero), in: arxaiologia on line, 7/7/2009, http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=5035